VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: PODOBY VODY

Přihláška do soutěže a propozice:

Účastí na akci pořádanou spolkem JANOVIČKY, či jakoukoli produkci spojenou se spolkem JANOVIČKY, dává každý účastník této akce současně souhlas s tím, že mohou být pořízeny jeho obrazové záběry, či nahrávky, včetně zvukových a to pro potřeby propagace spolku JANOVIČKY. V případě, že jakýkoli návštěvník bude vybrán nebo se zúčastní soutěže pořádané v rámci akce či samostatné soutěže pořádané spolkem JANOVIČKY, dává současně svým vstupem či účastí organizátorovi této akce souhlas ke zpracování jeho osobních údajů, které pro potřeby soutěže organizátorovi poskytne.