Spolek Janovičky pod záštitou Ateliéru Košvanec

VYHLAŠUJÍ VÝTVARNOU SOUTĚŽ

NA TÉMA PODOBY VODY.

Účastí na akci pořádanou spolkem JANOVIČKY, či jakoukoli produkci spojenou se spolkem JANOVIČKY, dává každý účastník této akce současně souhlas s tím, že mohou být pořízeny jeho obrazové záběry, či nahrávky, včetně zvukových a to pro potřeby propagace spolku JANOVIČKY. V případě, že jakýkoli návštěvník bude vybrán nebo se zúčastní soutěže pořádané v rámci akce či samostatné soutěže pořádané spolkem JANOVIČKY, dává současně svým vstupem či účastí organizátorovi této akce souhlas ke zpracování jeho osobních údajů, které pro potřeby soutěže organizátorovi poskytne.

Soutěž již proběhla.

Od 17.6. do 15.6. zde budete moci hlasovat v anketě o cenu veřejnosti.


Propozice pro účastníky soutěže

Je tvořivá i ničivá, nabývá různých skupenství, tvarů i barev, může hřát i chladit, je očistná, ale může být i hodně špinavá, průzračná i zakalená. Někdy rychle běží, jindy je pomalá a lenivá. Má různé chutě i vůně, může nepříjemně hučet i krásně zpívat. Může hladit i bodat, houpat i nohy podebrat. VODA. Jaké její další vlastnosti a schopnosti objevíte? Co pro Vás VODA znamená? Je pro Vás/nás nezbytná?

Cílem soutěže je mimo jiné přivést tvůrce k zamyšlení se nad tím, co VODA znamená, kým nebo čím pro nás je.

Technika a formát:

Použití výtvarné techniky (v plošné i prostorové tvorbě) ani formátu není omezeno.

Soutěžní kategorie:

 1. jednotlivci 6-9 let
 2. jednotlivci 9-13 let
 3. jednotlivci 14-17 let
 4. jednotlivci 18-100 let
 5. rodiny a skupiny (bez věkových omezení)

Označení děl a další podmínky:

 1. Každé dílo musí být na zadní straně díla označeno jménem autora/rodiny/skupiny, věkem autora (u skupin věk neuvádějte) a kontaktním údajem autora/zástupce rodiny či skupiny.
 2. Dílo zůstává majetkem autora.
 3. Kresby a grafické práce na papíře budou převzaty pouze "pod sklem". Tato podmínka platí pro soutěžní kategorie 3, 4, 5.
 4. Autoři, rodiny a skupiny poskytují díla pořadatelům na své vlastní riziko.
 5. Vybrané práce budou vystaveny po čtyři týdny v prostorách kostela Zvěstování Panny Marie v Janovičkách.
 6. Vystavená díla nebudou pojištěna, ani se pořadatelé nemohou za ně jinak zaručit (např. při poškození...).
 7. Počet děl od jednoho autora/rodiny/skupiny je omezen na dvě díla.

Přihlášení do soutěže, předání a převzetí děl:

 1. Uzávěrka přihlášek do 30. 5. 2018
 2. Registraci do soutěže provedete prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu https://www.janovicky.cz/soutez-voda/.
 3. Odevzdání děl v neděli 3. června 2018 od 10 do 16 hodin přímo v kostele Zvěstování Panny Marie, Janovičky u Luže.
 4. K vyzvednutí budou všechna soutěžní díla v pondělí 16. července 2018 mezi 16-19 hod. tamtéž.

Možnost prodeje vystavených děl:

 1. Autor může své dílo nabídnout k prodeji, pak je nutné na zadní straně uvést slovo "PRODEJ" a doplnit cenu díla.
 2. Prodej je záležitostí dohody autora a kupujícího. Pořadatelé jsou pouze zprostředkovateli kontaktu a za tuto transakci nenesou odpovědnost.

Vernisáž, vystavení děl, dernisáž:

 1. Vystavená budou pouze díla vybraná porotou. Na toto si porota vyhrazuje právo.
 2. Odborná porota určí způsob a umístění vybraných děl v místě výstavy.
 3. Výstavu zahájí vernisáž v neděli 17. června 2018 od 15 hodin.
 4. Vernisáž doprovodí hudební variace na téma VODA v podání Bc. Marka Jirovského, pedagoga hudebního oboru ZUŠ Luže.
 5. Výstavu ukončí dernisáž v neděli 15. července 2018, po koncertě účastníků Mistrovských kurzů v Litomyšli.

Hodnocení děl:

 1. Díla budou hodnocena anonymně, v rovině odborné a v rovině divácké.
 2. V každé kategorii bude vyhlášena cena odborné poroty a cena veřejnosti.
 3. Vítězové budou oceněni hodnotnými cenami a jejich práce budou mediálně prezentovány.

Odborná porota:

předseda:

Jaroslav Košvanec, kamenosochař a výtvarník, pedagog výtvarného oboru ZUŠ Luže

místopředseda:

BcA. Aleš Košvanec, kamenosochař, restaurátor a výtvarník

další členové:

BcA. Martin Škroch, grafický designér, místopředseda Spolku Janovičky

Bc. Denisa Rychová, studentka Výtvarného oboru Pedagogické fakulty MU Brno

Bc. Slavomír Peterka, architekt

Divácká porota:

 1. Všichni návštěvníci výstavy budou mít možnost hlasovat do Výstavní knihy na základě čísla práce, zároveň mohou uvést důvod, proč pro dílo hlasují.
 2. Dále bude probíhat hlasování online na webu janovicky.cz, kde budou zveřejněna veškerá díla přihlášená do soutěže.

Další využití soutěžních děl:

 1. Všechna soutěžní díla budou digitálně zdokumentována.
 2. Organizátoři si vyhrazují právo dále bezúplatně nakládat s digitálními kopiemi soutěžních výtvarných děl a se souhlasem autora je využívat k prezentaci a propagaci akce, místa a dalších aktivit Spolku Janovičky a Ateliéru Košvanec.


Podrobnosti k soutěži najdete na www.janovicky.cz, pro bližší informace můžete volat předsedovi poroty Jaroslavu Košvancovi na tel.: 734 657 001.

Předáním díla do soutěže vyjadřují autoři souhlas s pravidly a podmínkami!