NÁŠ PŘÍBĚH

Oživení kostela Zvěstování Panny Marie v Janovičkách nedaleko východočeské Luže. Takový je cíl Spolku Janovičky, který se oficiálně "narodil" v druhé polovině března roku 2016. Vznikl z nadšenců, kteří se dosud zasloužili o záchranu kostela a z těch, které si místo samo přitáhlo a chtěli by přispívat k jeho otevírání se lidem.

Záměrem Spolku je ochrana, propagace a všestranné využití kostela. Prostor by měl sloužit církevním obřadům, ale i pořádání výstav, workshopů a sympozií, koncertů, seminářů, meditačních akcí a besed. Členové spolku budou dále usilovat o udržení technického stavu památky a zabezpečovat jeho provoz ve spolupráci s vlastníkem. Tím je aktuálně církev, jedná se ovšem o převedení kostela do majetku města Luže. Spolek má deset členů, jeho předsedou je František Bárta z nedalekých Dolů...

Stanovy spolku ke stažení

Přihláška do spolku

Zde naleznete přihlášku do spolku, která je ke stažení ve formátu pdf. Přihlášku si uložte do svého počítače, vyplňte elektronicky v programu Adobe Reader, vytiskněte, podepište a zašlete na adresu sídla spolku. Do 30ti dní od obdržení přihlášky Vám oznámíme, zda jste byli přijati za členy spolku.

Členství ve spolku je dobrovolné a bezplatné. 

Symbolika grafické značky spolku Janovičky

Grafická značka spolku Janovičky znázorňuje stylizované geografické umístění místa nazývaného Janovičky.Je pojata jako průhled mezi věžemi chrámu Panny Marie na Chlumku směrem k soutoku dvou řek. To je právě to místo, kde leží Janovičky.Značka zároveň odkazuje na silné provázání místa s městem Luže a s křesťanstvím.

JSME RŮZNÍ, NA ZAČÁTKU JSME SE VĚTŠINOU NEZNALI. PŘESTO MÁME NĚCO SPOLEČNÉHO. KOSTEL SI NÁS PŘITÁHNUL... 

ČLENOVÉ SPOLKU

František BÁRTA
předseda spolku

"Život je plný zážitků, radostí i smutku, hezkých věcí a míst. Na jednom takovém  v Janovičkách´´ se rád s Vámi setkávám."
František

Josef KLUSOŇ
člen spolku.

Marcela LEMBERKOVÁ
místopředsedkyně spolku

Martin ŠKROCH
člen spolku

"Oblibil jsem si toto místo pro dobíjení své energie. Pečuji o propagaci a vizuální styl spolku JANOVIČKY."
Martin

Karel KOZEL
pokladník spolku

"Zanechme svět pro naše děti o trochu lepším, než jaký jsme dostali my."

Karel

Petr Jirásko
člen spolku

"Procházka do Janoviček
pomůže od těžkých víček,
skoncujete se stresem,
tam v kostele pod lesem."
PetrLudmila BÁRTOVÁ
členka spolku

"Janovičky jsou ozdobou dolského údolí. Přála bych si, aby takové zůstaly."

Lída

ZDE MŮŽETE BÝT I VY STAČÍ JEN VYPLNIT A ODESLAT PŘIHLÁŠKU DO SPOLKU JANOVIČKY

CHCETE SE PODÍLET NA DĚNÍ V JANOVIČKÁCH?