SCHOLA CANTUS GREGORIANI 2018

25.05.2018

GREGORIÁNSKÝ CHORÁL. Pojďte si užít jedinečný koncert za tlumeného osvětlení!

Soubor SCHOLA CANTUS GREGORIANI vznikl na podzim roku 2013. Svým pojetím navazuje na starobylou tradici jednohlasého gregoriánského chorálu, tj. vlastního zpěvu římsko-katolické církve. Soubor usiluje o jeho autentickou interpretaci (studium neumatických rukopisů a dobové estetiky), a tím vnímavému posluchači nabízí jedinečný umělecký zážitek. Od počátku se jedná o sbor liturgický: zpívá latinské mše a nešpory v Hradci Králové. Schola do svého repertoáru řadí i rané formy vícehlasu jakož i vokální polyfonii. Kromě liturgie schola vystupuje i koncertně (pravidelné recitály v Hradci Králové, festival Zdeňka Pololáníka v České Třebové, festival Theatrum Kuks, festival duchovní hudby ve Filipově-Jiříkově aj.). Soubor tvoří zpěváci a varhaníci, spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové a Křesťanským akademickým klubem Salaš. Vedoucím souboru je Mgr. Jan Lorenc, který vystudoval gregoriánský chorál pařížské Ecole du Choeur grégorien de Paris a vzdělání si doplnil na Université Sorbonne - Paris IV. Ve spolupráci s varhanicí Jiřinou Dvořákovou Marešovou natočil soubor v roce 2017 hudební disk s názvem Messa della Madonna.