Posvícenská Hubertská MŠE SVATÁ

Celebruje světící biskup královéhradecký Mons. Josef Kajnek.

HUDEBNÍ DOPROVOD Smíšený pěvecký sbor Vlastimil Litomyšl pod vedením sbormistra Martina Profouse. 

Neděle 3. listopadu 2019 v 15:00