Beseda na téma VODA

27.05.2017

27. května, od 14.00


Tématem tohoto roku života kostela Zvěstování Panně Marii v Janovičkách je VODA. Proč? Kostel stojí nad zátočinou řeky Krounky, která v posledních horkých létech vysychá. Ubývají zásoby podzemní vody, vysychají prameny a pramínky, dochází voda ve studnách lidem žijícím v okolí. Spolek Janovičky se proto rozhodl tomuto tématu více věnovat.

O tom, jaké jsou u nás hydrogeologické podmínky pro tvorbu podzemní vody, kde voda je a kde není a proč, na čem všem to závisí, jak se ve skutečnosti podzemní voda v horninách pohybuje a jakých chyb se někdy při jejím jímání studněmi dopouštíme, si proto budeme při besedě v sobotu 27. května od 14 hodin povídat s RNDr. Františkem Pastuszkem.

Ten v současné době vyučuje na Přírodovědecké fakultě University Karlovy na Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky. Během své odborné kariéry přednášel na Polytechnice ve Vratislavi, na universitě v Jerusalémě. Pracoval v Mongolsku, Íránu, Afghánistánu, Srbsku, Polsku, Černé Hoře, Německu, Holandsku. V České republice prováděl celou řadu hydrogeologických průzkumů a řešil významné otázky znečištění podzemních vod a jejich nápravy.

Besedu doprovodí projekce, na místě bude drobné občerstvení, můžete také něco přinést. Pro děti budou venku připraveny hry a tvoření.